FEDERATION INTERNATIONALE DE SKI

linie
 
De internationale færdeslsregler for ski løb lyder som følger:
 
1. Hensyn til andre
enhver skiløber/snowboarder skal til enhver tid forholde sig på en måde at han/hun aldrig er til fare for andre eller kommer til at forvolde skade på andre.
 
2. Beherske hastighed og egen køreevne
enhver skiløber/snowboarder skal altid køre efter forholdene. Han/hun skal afpasse hastighed og køremåde efter egen kunnen, terræn beskaffenhed, sne samt vejr forhold og trafik tætheden.
 
3. Valg af kørebane
den bagfra kommende skal vælge sin bane på en måde at han/hun ikke er til fare for den foran kørende.
 
4. Overhaling
Der må overhales på alle sider, han/hun skal altid sørge for en god sikkerheds afstand til den forankørende.
 
5. Starte og dreje ind på pisten.
Enhver skiløber skal efter et stop orientere sig både opad, nedad og til siderne, så starten kan ske uden risiko for sig selv og andre.
 
6. Standse/stoppe
Enhver skiløber skal undgå at stoppe/standse på smalle eller uoverskuelige steder. Ved styrt skal han/hun hurtigst muligt forlade stedet, trække ud til siden.
 
7. Bevæge sig opad eller nedad pisten
Enhver skiløber, der er nødt til at bevæge sig opad eller nedad pisten til fods skal gøre det i en af siderne.
 
8. Skiltning
Enhver skiløber er forpligtet til at følge skiltningen og påbuds makeringerne.
 
9. Forholdsregler ved uheld
Enhver skiløber er forpligtet ved et uheld til at yde den fornødende førstehjælp.
 
10. Legitimations pligt
Enhver skiløber om han/hun er ansvarlig eller vide ved en ulykke, skal på opfordring oplyse person data.
 

FLYER 2018 / 2019


schischule 16 17

 SNOWSPORT TIROL

 

 SKIWELT WESTENDORF